MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI
Ünvanı:
Ziya Optik (Bundan sonra ziyaoptik.com veya SATICI olarak anılacaktır)
Adresi:
Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Caddesi No:160 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0212
653 82 90
Müşteri Hattı:
0537 440 43 68
Eposta: 
musterihizmetleri@ziyaoptik.com
Mersis No: --

 

1.2 - ALICI

Ziya Optik' a www.ziyaoptik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye")

 

MADDE - 2 KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu Ziya Optik' in sahip olduğu internet sitesi  www.ziyaoptik.com  'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ

3.1. üye, www.ziyaoptik.com internet sitesine veya Ziya Optik mobil uygulamasına üye olurken 18 yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ziya Optik' in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. üye, Ziya Optik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ziya Optik'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ziya Optik' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. üye www.ziyaoptik.com internet sitesini veya Ziya Optik mobil uygulamasını kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. üye, www.ziyaoptik.com internet sitesini veya Ziya Optik mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ziyaoptik.com internet sitesinde veya Ziya Optik mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Ziya Optik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ziya Optik'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Ziya Optik, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ziyaoptik.com internet sitesinin veya Ziya Optik mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ziya Optik'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ziya Optik'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ziya Optik' in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Ziya Optik'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ziya Optik'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ziyaoptik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Ziya Optik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Ziya Optik tarafından www.ziyaoptik.com internet sitesinin veya Ziya Optik mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.12. Ziya Optik kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ziya Optik, üyenin www.ziyaoptik.com internet sitesi veya Ziya Optik mobil uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. ALICI, www.ziyaoptik.com internet sitesine veya Ziya Optik mobil uygulamasına üye olurken özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında ZİYA OPTİK'in tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum.onayına tıklayarak onay vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında Ziya Optik'in kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri bülten üyeliğinden çıkmak için Hesabım, üyelik Bilgilerim bağlantısından Bilgileri Güncelle alanına tıklayarak tercihini değiştirebilir ya da tarafına gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan bülten üyeliğinden çıkmak istiyorum bağlantısına tıklayarak bülten üyeliğinden çıkabilir.

3.14. Ziya Optik, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ziya Optik'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ziya Optik haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Ziya Optik tarafından web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ziya Optik web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Ziya Optik, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ziya Optik web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Ziya Optik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Ziya Optik’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ziya Optik tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ziya Optik üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.